En missbrukares kropp

Missbruk kan hända vem som helst, och det oavsett om det handlar om cigaretter, alkohol eller tyngre droger. Och det är just det, att det är lika farligt oberoende på vilken drog – men självklart tar kroppen mer stryk om man missbrukar  heroin. Och vad är det egentligen som händer […]

Läs mer →

Om alkoholkulturen

Om alkoholkulturen

Alkohol påverkar inte bara våra kroppar och våra sinnen på ett påtagligt sätt, det påverkar även våra relationer, vårt samhälle och på det stora hela vår värld. Hur vi dricker är ofta ett uttryck för vilken kultur vi tillhör, och när dessa olika kulturer börjar slås ihop och inspireras av […]

Läs mer →

Varannan vatten

När det kommer till unga människor så är det lätt att i dagens samhälle när ingenting är svårt att få tag på hamna i fel kretsar och att komma in på ett destruktivt spår som kan få konsekvenser genom resten av livet. Alkohol är något som många unga är vanar […]

Läs mer →

Ovanliga, nya missbruk

När vi tänker på missbruk och sådant så tänker vi oftast på droger och alkohol, och det är ju klassiska saker som kan vara objekt för ett missbruk. Men i takt med att tekniken utvecklas så blir allt fler saker missbrukade, och en av de saker som man kanske i […]

Läs mer →

Vad händer i hjärnan?

Vad händer i hjärnan?

Under de senaste tio åren har det tunga missbruket av droger och alkohol ökat med 15 respektive 20 procent. Så inleds en artikel vilken handlar om missbruk, och det är en sorglig artikel. Det är Gerhard Larsson, som på uppdrag av regeringen utreder missbruks- och beroendevården. Vården når bara en […]

Läs mer →