Ovanliga, nya missbruk

När vi tänker på missbruk och sådant så tänker vi oftast på droger och alkohol, och det är ju klassiska saker som kan vara objekt för ett missbruk. Men i takt med att tekniken utvecklas så blir allt fler saker missbrukade, och en av de saker som man kanske i […]

Läs mer →

Vad händer i hjärnan?

Vad händer i hjärnan?

Under de senaste tio åren har det tunga missbruket av droger och alkohol ökat med 15 respektive 20 procent. Så inleds en artikel vilken handlar om missbruk, och det är en sorglig artikel. Det är Gerhard Larsson, som på uppdrag av regeringen utreder missbruks- och beroendevården. Vården når bara en […]

Läs mer →

Sök hjälp åt en missbrukare

Sök hjälp åt en missbrukare

Att leva med ett missbruk kan många gånger vara jobbigare för de anhöriga till missbrukaren än vad det är för hen själv. Givetvis lider missbrukaren själv på olika sätt av sitt missbruk, men det är inte alltid hen märker av det, särskilt inte om hen inte vill ändra på sig. […]

Läs mer →

Flera tecken på missbruk

Flera tecken på missbruk

Många förbannar sig över att de missat en närståendes grova missbruk eller nedåtgående spiral fören det har varit försent. Att se någon annans missbruk är ingen enkel sak och egentligen borde man släppa skulden lite. För den som vill träna upp sig och kunna se tecknen som tyder på missbruk […]

Läs mer →

Ensam i sitt missbruk

Ensam i sitt missbruk

Att leva med ett missbruk är aldrig enkelt och just att ta sig mod för att kunna söka hjälp bottnar ofta i att man inte känner att man har någon på sin sida. Missbrukare känner sig ofta utanför, utanför familjens trygga famn, utanför samhället som gett upp hoppet ett flertal […]

Läs mer →