Om alkoholkulturen

Om alkoholkulturen

Alkohol påverkar inte bara våra kroppar och våra sinnen på ett påtagligt sätt, det påverkar även våra relationer, vårt samhälle och på det stora hela vår värld. Hur vi dricker är ofta ett uttryck för vilken kultur vi tillhör, och när dessa olika kulturer börjar slås ihop och inspireras av […]

Läs mer →

Sök hjälp åt en missbrukare

Sök hjälp åt en missbrukare

Att leva med ett missbruk kan många gånger vara jobbigare för de anhöriga till missbrukaren än vad det är för hen själv. Givetvis lider missbrukaren själv på olika sätt av sitt missbruk, men det är inte alltid hen märker av det, särskilt inte om hen inte vill ändra på sig. […]

Läs mer →

Ensam i sitt missbruk

Ensam i sitt missbruk

Att leva med ett missbruk är aldrig enkelt och just att ta sig mod för att kunna söka hjälp bottnar ofta i att man inte känner att man har någon på sin sida. Missbrukare känner sig ofta utanför, utanför familjens trygga famn, utanför samhället som gett upp hoppet ett flertal […]

Läs mer →

När unga personer hamnar snett

När unga personer hamnar snett

Droger och alkohol blir allt mer lättillgängligt för våra ungdomar och det är därför inte konstigt att allt fler väljer att testa droger idag än för säg 20 år sedan. Idag känner antagligen de flesta ungdomar, oavsett om de bor i en stor eller liten stad, någon eller någon som […]

Läs mer →

Se till att din tonåring är trygg

De flesta föräldrar är antagligen fullt medvetna om att deras tonårsbarn kommer testa alkohol, cigaretter och i värsta fall kanske även droger i sitt liv. Om de inte redan gjort det, det vill säga. Siffrorna har faktiskt minskat och idag är det färre ungdomar som dricker, röker eller testar droger […]

Läs mer →