Döden ger livet mening

Döden ger livet mening

Ett faktum som vi kanske inte vill höra om men som ändå finns där hägrande är att vi alla kommer dö en dag. I detta inlägg skriver vi om döden och hur den påverkar oss på olika sätt. I DN kan vi läsa om hur vetskapen och insikten om att […]

Läs mer →

Att vara medberoende

Att vara medberoende

En vanlig missuppfattning när det kommer till missbruk av alla dess slag är att det enbart är den som missbrukar som är problemet. Många gånger föds missbruket av både den som missbrukar och dennes närmsta krets som exempelvis dennes partner. Men hur ska man då som närstående till en missbrukare […]

Läs mer →